Форма рецензії


Усі наукові статті, які публікуються у журналі, підлягають сліпому рецензуванню, яке здійснюють фахівці відповідної галузі.

Висновок рецензент має надати протягом 10 днів.

Редколегія відхиляє рукопис без рецензування, якщо робота не оформлена за вимогами, не відповідає профілю журналу.

Рецензент оцінює науково-теоретичний рівень статті, її актуальність і практичне значення, завершеність проведеного дослідження, логічність аргументації, доведеність результатів, обґрунтованість висновків.

Рецензент надає кваліфіковану допомогу авторові щодо покращення статті (назва, структура, скорочення, доповнення, конкретизація положень тощо).

Якщо у висновку рецензента є рекомендації щодо доопрацювання статті, то редколегія повертає статтю авторові для їх виконання, а потім розглядає її повторно.

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги рекомендації рецензента.

У разі негативної рецензії, виявлення плагіату, через низьку якість англомовного перекладу стаття відхиляється, і редколегія надсилає авторові обґрунтовану відмову.

Схвалені рецензентами статті редколегія передає у редакцію для формування редпортфелю журналу і укладання чергового номера.