Форма рецензії


Усі наукові статті, які публікуються у журналі, підлягають подвійному сліпому рецензуванню, яке здійснюють фахівці відповідної галузі.

Висновок рецензент має надати протягом 10 днів.

Рецензент оцінює науково-теоретичний рівень статті, її актуальність і практичне значення, завершеність проведеного дослідження, логічність аргументації, доведеність результатів, обґрунтованість висновків.

Рецензент надає кваліфіковану допомогу авторові щодо покращення статті (назва, структура, скорочення, доповнення, конкретизація положень тощо).

Якщо у висновку рецензента є рекомендації щодо доопрацювання статті, то редколегія повертає статтю авторові для їх виконання, а потім розглядає її повторно.

Остаточне рішення про публікацію ухвалює редакційна колеґія журналу.

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги рекомендації рецензента.

У разі негативної рецензії, виявлення плагіату, через низьку якість англомовного перекладу стаття відхиляється, і редколегія надсилає авторові обґрунтовану відмову.