Головний редактор

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна

доктор наук із соціальних комунікацій,  старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)    

e-mail: granchakt@ukr.net                  

Заступник головного редактора

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

Відповідальний секретар

ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович

кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

Члени редколегії

АНТОНЮК Тетяна Дмитрівна

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: vzu@nbuv.gov.ua

БАБІК Віслав

габілітований доктор гуманітарних наук, профессор, завідувач відділу Інституту наукової  інформації і бібліотекознавства Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)

e-mail: w.babik@uj.edu.pl

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна

кандидат історичних наук, директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: vasilenko@nbuv.gov.ua

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

е-mail: o.voskoboinikova-huzieva@kubg.edu.ua

ДОБКО Тетяна Василівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: dobko@bigmir.net

ДУБРОВІНА Любов Андріївна

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: dubrovina@nbuv.gov.ua

ДУДНІК Олександр Якович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

e-mail: dudn70@ukr.net

ЕЛБЕСГАУЗЕН Ганс

доктор філософії, асоційований професор департаменту комунікацій Університету Копенгагена (м. Копенгаґен, Данія)

e-mail: helbeshausen@gmail.com

ЗАВАЛІНА Оксана

доктор філософії (бібліотекознавство), асоційований професор Відділу інформаційних наук коледжу інформатики Університету Північного Техасу (США)

e-mail: Oksana.Zavalina@unt.edu

КУНАНЕЦЬ Наталія Едуардівна

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська Політехніка» (м. Львів, Україна)

e-mail: nek.lviv@gmail.com

ЛИПАК Галина Ігорівна

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя (м. Тернопіль, Україна)

е-mail: halyna.lypak@gmail.com

МАЦЕВІЧЮТЕ Елена

доктор філософії (інформаційні науки), викладач Шведської школи бібліотечних та інформаційних наук Університету м. Бурос (Швеція)

e-mail: еlena.maceviciute@hb.se

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

академік НАН України, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: vifp@nas.gov.ua

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту бібліотекознавства Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: strishenets@nbuv.gov.ua