Попик Володимир Іванович (головний редактор),

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, генеральний директор, член-кореспондент НАН України, д-р іст. наук

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна (заступник головного редактора),

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, зав. відділу комплексних наукових та науково-інформаційних проектів інституту бібліотекознавства, д-р наук із соціальних комунікацій, ст. наук. співробітник

Горовий Валерій Микитович (заступник головного редактора),

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, заст. генерального директора  з наукової роботи, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, професор

Дубровіна Любов Андріївна (заступник головного редактора),

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, директор інституту рукопису, член-кореспондент НАН України, д-р іст. наук, професор

Маслакова Надія Миколаївна (заступник головного редактора),

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, зав. відділу підготовки наукових видань

Боряк Геннадій  Володимирович,

Інститут історії України НАН України, заст. директора, член-кореспондент НАН України, д-р іст. наук

Василенко Ольга Миколаївна,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,  директор інституту бібліотекознавства, канд. іст. наук,

Гранчак Тетяна Юріївна,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, зав. відділу політологічного аналізу СІАЗ,  д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співробітник

Давидова Ірина Олександрівна,

Харківська державна академія культури, зав. кафедри бібліотекознавства і соціальних комунікацій, д-р наук із соціальних комунікацій, професор

Добко Тетяна Василівна,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, керівник центру науково-бібліографічної інформації, д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співробітник

Ковальчук Галина Іванівна,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, директор інституту книгознавства,  д-р іст. наук, професор

Кулешов Сергій  Георгійович,

Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства, зав. відділу документознавства, д-р іст. наук, професор

Леонов Валерій Павлович,

Бібліотека Російської академії наук, директор, академік РАЕН, д-р пед. наук  (Російська Федерація)

Лобузіна Катерина Вілентіївна,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, керівник центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, д-р наук із соціальних комунікацій, ст. наук. співробітник  

Мотульський Роман Степанович,

Національна бібліотека Білорусі, директор, д-р пед. наук  (Білорусь)

Нарбутас Сигідас,

 Бібліотека імені Врублевських Литовської АН, директор, д-р гуманітарних наук  (Литва)

Омельчук Володимир Юхимович,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, зав. відділу національної бібліографії,  д-р іст. наук, професор

Онищенко Олексій Семенович,

 академік НАН України, д-р філос. наук, професор

Потшебницька Єва,

 Бібліотека народова, заст. директора зі збереження фондів (Польща)

Романюк Мирослав Миколайович,

Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника, директор, член-кореспондент НАН України, д-р іст. наук, професор

Солоіденко Галина Іванівна,

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, провідний науковий співробітник відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів інституту бібліотекознавства, канд. іст. наук, ст. наук. співробітник

Широков Володимир Анатолійович,

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, директор, академік НАН України, д-р техн. наук, професор