Головний редактор

ПОПИК Володимир Іванович

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, директор інституту біографічних досліджень, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: popyk@nbuv.gov.ua

Заступники головного редактора

ДУБРОВІНА Любов Андріївна 

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, генеральний директор,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: ir@nbuv.gov.ua

МАСЛАКОВА Надія Миколаївна

завідувач відділу наукових видань, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: maslakova@nbuv.gov.ua

Редакційна колегія

БОРЯК Геннадій Володимирович

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, завідувач відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів, заступник директора, Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: hboriak@gmail.com

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна

кандидат історичних наук, директор інституту бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: vasilenko@nbuv.gov.ua

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

е-mail: o.voskoboinikova-huzeva@kubg.edu.ua

ГОРОВИЙ Валерій Микитович

доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора,  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: scrc@nbuv.gov.ua

ГРАНЧАК Тетяна Юріївна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

ДАВИДОВА Ірина Олександрівна

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій,  Харківська державна академія культури (м. Харків, Україна)

ДОБКО Тетяна Василівна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна

доктор історичних наук, директор інституту книгознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: kovalchuk@nbuv.gov.ua

КУЛЕШОВ Сергій Георгійович

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу документознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та діловодства (м. Київ, Україна)

е-mail: undiasd@arch.gov.ua

ЛЕОНОВ Валерій Павлович

доктор історичних наук,  професор (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація)

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор інституту інформаційних технологій, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

МОТУЛЬСЬКИЙ Роман Степанович

доктор педагогічних наук, професор, директор Національної бібліотеки Білорусі (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

е-mail: inbox@nlb.by

НАРБУТАС Сігітас

доктор гуманітарних наук, директор Бібліотеки Академії наук Литви імені Врублевських

(м. Вільнюс, Литовська Республіка)

е-mail: sigitas.narbutas@mab.lt

ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національної бібліографії, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: vnb@nbuv.gov.ua

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович

академік НАН України, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник інституту архівознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: onyshenko@nas.gov.ua

ПОТШЕБНІЦЬКА Єва

заступник директора, Бібліотека Народова (м. Варшава, Республіка Польща)

РОМАНЮК Мирослав Миколайович

член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор (м. Львів, Україна)

СОЛОІДЕНКО Галина Іванівна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: soloidenko@ukr.net

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник інституту бібліотекознавства, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: strishenets@nbuv.gov.ua

ШИРОКОВ Володимир Анатолійович

академік НАН України, доктор технічних наук, директор, Український мовно-інформаційний фонд НАН України (м. Київ, Україна)

е-mail: shirokov@nas.gov.ua