Національна академія наук України

 

Журнал «Бібліотечний вісник [Bìblìotečnij vìsnik]» – періодичне фахове науково-теоретичне та практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі. Журнал «Бібліотечний вісник» заснований у 1993 році Національною академією наук України та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ).
Перший номер журналу вийшов до 75-річчя НАН України та НБУВ. В опублікованому у ньому зверненні редакційної колегії до колег і читачів, зокрема, зазначено, що «Бібліотечний вісник», перший фаховий журнал бібліотечних працівників України, ставить собі за мету стати спадкоємцем «Бібліологічних вістей» 20–30-х років, бути трибуною бібліотекознавчої і книгознавчої думки.
Тематична спрямованість журналу дає уявлення про основні напрями та тенденції розвитку бібліотечної справи.
У журналі публікуються дослідження з бібліотекознавчої тематики (загальні проблеми бібліотекознавства; бібліотеки і суспільство; бібліотечні інформаційні технології; сучасна бібліотека в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; наукова, науково-методична та міжнародна діяльність бібліотек і бібліотечних об’єднань; робота бібліотечних мереж України; проблеми вдосконалення каталогізації у наукових бібліотеках; бібліотечне та науково-інформаційне обслуговування; дослідження і збереження фондів; створення Державного реєстру національного культурного надбання; досвід формування бібліотечно-архівних колекцій; бібліотечна професія та освіта; бібліотечна термінологія; історія бібліотечної справи і бібліотек; питання читачезнавства; бібліотеки за рубежем; міжнародний книгообмін тощо).
У наукових публікаціях журналу висвітлюються також проблеми бібліографознавства; національної бібліографії; бібліографічна діяльність бібліотек; питання біобібліографії та біографістики.
Значна увага приділяється питанням книгознавства, історії книги, вивченню книжкової та рукописної спадщини, дослідженню фондів бібліотек, історії видавничої справи та ін.
Багато публікацій у «Бібліотечному віснику» є результатом досліджень питань, спільних для бібліотечних та фахівців суміжних галузей: дослідження фондів архівів і бібліотек, збереження фондів пам’яток культури, питання державної реєстрації документальних пам’яток (книжкової та архівної спадщини України), джерелознавчі студії тощо. Видаються тематичні номери.