ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ РУКОПИСІВ У ЖУРНАЛІ «БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК»

Журнал публікує результати наукових досліджень, науково-практичні статті, огляди, рецензії, інформаційні матеріали, які відповідають тематиці журналу і раніше ніде не публікувалися.
Приймаються статті, написані українською, англійською і російською мовами.
Надходження статті до редакції з метою її опублікування автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.
Статті надсилаються до редколегії наукового фахового видання, яка повинна підтвердити авторові одержання статті протягом трьох днів після її надходження.
Редколегія приймає до розгляду як фахові лише ті статті, які відповідають вимогам постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», а також вимогам до оформлення статей наукових фахових видань.
Аспіранти, здобувачі подають статті разом з рекомендацією керівника дисертаційного дослідження. Підпис керівника має бути завірений печаткою установи. Автор обов’язково підписує статтю, надає для зв’язку з редколегією та редакцією свій номер телефону, e-mail тощо.
Матеріали, які публікуються в журналі, підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії, фахівці відповідної галузі.
Висновок рецензент має надати протягом 15 днів.
Якщо у висновку рецензента є рекомендації щодо доопрацювання статті, то редколегія повертає статтю авторові для їх виконання, а потім розглядає її повторно.
У разі відхилення статті редколегія повинна направити авторові обґрунтовану відмову.
Редколегія відхиляє рукопис без рецензування, якщо робота не відповідає профілю журналу.
Відхилені рукописи авторам не повертають.
З рекомендацією рецензента до друку стаття передається у редакцію журналу.
Відповідальність за достовірність інформації, фактів, інших відомостей, посилань на офіційні документи, цитати, власні імена, правильність перекладу, англомовний текст несуть автори публікацій.  
Авторський примірник журналу видається у редакції (поштою не відсилається).