Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Гранчак Т. - Бібліотечно-інформаційна підтримка підприємницької діяльності: досвід Британської бібліотеки і перспективи для України (2022)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2022, № 1)Ukrainian English

Гранчак Т.

Бібліотечно-інформаційна підтримка підприємницької діяльності: досвід Британської бібліотеки і перспективи для України

Рубрика: Зарубіжний бібліотечний досвід

Анотація: Актуальність. Потреба модернізації, інноваційного розвитку вітчизняного бібліотечного сервісу актуалізує дослідження відповідного досвіду зарубіжних бібліотек. У статті висвітлюється досвід Британської бібліотеки з організації орієнтованого на підтримку малого і середнього бізнесу інноваційного бібліотечного сервісу, розглядаються можливості адаптації цього досвіду в умовах України. Мета. Стаття спрямована на обґрунтування інформаційно-комунікаційного потенціалу бібліотеки з організації середовища управління бізнес-ідеями, визначення ефективних підходів до організації такого середовища, виявлення ключових тенденцій розвитку орієнтованого на бізнес бібліотечного сервісу і окреслення можливостей адаптації наявних рішень до вітчизняних реалій. Методи. Результати дослідження отримані шляхом аналізу офіційних інтернет-сторінок, звітів Центру бізнесу та інтелектуальної власності (The Business and Intellectual Property Centre) Британської бібліотеки, опрацювання фахових публікацій, застосування комплексу наукових методів, зокрема, системного і структурно-функціонального, використання яких зумовило вивчення орієнтованого на бізнес сервісу Британської бібліотеки як системи послуг – від інформування достворення відкритої підприємницької спільноти, організаційне забезпечення яких покладено на спеціальний підрозділ, створений у рамках її структури. Новизна. Виявлено, що комплексний, орієнтований безпосередньо на бізнес, бібліотечний сервіс Британської бібліотеки включає такі послуги, як організація простору для комунікації, обміну ідеями; забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, корисних для розвитку бізнесу; проведення консультацій стосовно користування інформаційними ресурсами; організація тренінгів і семінарів із питань інтелектуальної власності й авторського права, розвитку бізнесу із залученням партнерів; фінансова підтримка бізнесу; організація діяльності бізнес-клубу, орієнтованого на формування відкритої підприємницької спільноти громади. У висновках констатується можливість організації орієнтованого на підтримку бізнесу вітчизняного бібліотечного сервісу, відзначено, що успішна реалізація бізнес-орієнтованого сервісу визначатиметься вмотивованістю керівництва бібліотек, їхнього персоналу, готовністю опановувати інноваційні напрями діяльності.

Ключові слова: бібліотеки і бізнес, бібліотечний сервіс, орієнтований на бізнес, бібліотеки як бізнес-інкубатори, Британська бібліотека, Центр бізнесу і інтелектуальної власності.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Гранчак Т. Бібліотечно-інформаційна підтримка підприємницької діяльності: досвід Британської бібліотеки і перспективи для України / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 81-98. doi: https://doi.org/10.15407/bv2022.01.081


Бібліографія:

 1. Бізнес-старт: Як ефективно використовувати Інтернет у бізнесі. ГО "Міжнародна Агенція Змін". 2017.
 2. Бояринова О. Як бібліотеки сприяють подоланню бідності. День. 2018.
 3. Де збираються херсонські бізнес-леді? У бібліотеці! Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара. 2021.
 4. Деревянко А. "Бізнес-старт": використання простору бібліотеки для навчання. Громадський простір. 2017.
 5. Іванова Н., Пестрецова О. Удосконалення інформаційно-правового обслуговування користувачів бібліотек у системі стратегічних комунікацій. Наукові праці Національної бібліотеки Україниімені В. І. Вернадського. 2020. Вип. 58. С. 105–116.
 6. Клуби за інтересами. Клуб органічного землеробства "Успішний дачник – здорова громада". Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. [Б. д.]
 7. Корнєв Ю. Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності. Вісник Національної академії наук України. 2008. № 5. С. 24–31.
 8. Крючин А. А., Мініна Н. М., Овсієнко Л. М. Аналіз публікаційної активності вітчизняних науковців у галузі технічних наук. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2017.Вип. 14. С. 87–92.
 9. Кулицкий С. П. Возможности информационно-аналитической поддержки развития украинской экономики с использованием ресурсов научной библиотеки. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2009. Вып. 7. C. 67–78.
 10. Кулицький С. П. Інституційний потенціал наукової бібліотеки для формування стратегічних комунікацій у сфері економіки. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2020. Вип. 57. С. 214–228.
 11. Кулицький С. П. Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 46. C. 225–239 .
 12. Палагута С. Особливості інформаційного забезпечення управління підприємств і організацій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 418–421.
 13. Пестрецова О. Бібліотечно-інформаційне обслуговування правовими ресурсами (досвід вітчизняних бібліотек). Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.2017. Вип. 46. C. 240–259.
 14. Присяжна Л. Бібліотечно-інформаційні продукти як складова інформаційної інфраструктури економічної сфери України. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2013. Вип. 36. С. 469–481.
 15. Присяжна Л. В. Використання періодичної преси для підготовки інформаційно-аналітичних оглядів з економічної тематики. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2002. Вип. 8. С. 110–114.
 16. Присяжна Л. Специфіка використання матеріалів економічної преси в контексті вивченнямеханізмів забезпечення стабільного економічного розвитку. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2009. Вип. 25. С. 279–284.
 17. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4618-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 3.Ст. 23.
 18. Проєкт "Бізнес-старт". Публічна бібліотека імені Лесі Українки: офіційний веб-сайт. 2020.
 19. 11 services that libraries can provide to help local businesses and entrepreneurs. Princh. n.d.
 20. About the Business and IP Centre. British Library. n.d.
 21. Allinson G., Bagherli L., Williams A., Robertson J., Houston M., Ridley-Castle T. Economic Impact Evaluation of the British Library Business and IP Centre National Network. 2019.
 22. Allinson G., Robertson J., Williams A., Barlow C. Innovating for Growth Phase 2 (2016-19) Interim Evaluation (2020) Final Report October 2020. British Library.
 23. Badger E. Why Libraries Should Be the Next Great Start-Up Incubators. An old idea reinvented for the 21st century. BloobbergCityLab. 2013.
 24. Boyes B. Libraries as innovation incubators. RealKM. 2017.
 25. Bugrov V., Sitnicki M. W., Serbin O. Strategic management of creative industries: A case study of university information institutions. Problems and Perspectives in Management. 2021. Vol. 19. Iss. 2.P. 453–467.
 26. Colegrove Р. Т. Makerspaces in Libraries: Technology as Catalyst for Better Learning, BetterTeaching. Ingeniería Solidaría. 2017. Vol. 13, N 21. P. 19–26.
 27. Collins B. How Public Libraries Are a Boon to Small Business Information resources are especially valuable to entrepreneurs in tough times. American Libraries. 2012.
 28. Democratising Entrepreneurship: libraries as engines of economic growth. A three-year economic impact analysis, January 2016 – December 2018. British Library. 2019.
 29. Evans M. KCC joins forces with British Library to roll out small business support. Media Hub.2021.
 30. Foth M. Australia needs an innovation ’skunkworks’. The Conversation. 2015.
 31. Innovating for Growth Scale-ups. British Library. n.d.
 32. Innovating for Growth: Start-ups. British Library. n.d.
 33. Janicki M. Open to Change: Libraries Pivot to Serve Small Businesses. Public Libraries Online.A Publication of the Public Library Association. 2020.
 34. Martin C. Who says libraries are dying? They are evolving into spaces for innovation.The Conversation. 2015.
 35. Start-ups in London Libraries. British Library. n.d.
 36. Yershova O. Information support for enterprise business process development management. Management. 2018. Iss. 1(27). P. 100–110.
 37. Zabel D., Gonzalez A. T., Kwong V., Strange J., Yen J. A Guide to Excellent Creative Business Libraries and Business Centers. Reference and User Services Quarterly. 2009. Vol. 48, Iss. 3. P. 232–238.