Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Левченко Наталія - Відкритий електронний архів – важливий чинник публікаційної активності науковців (2018)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2018, № 5)Ukrainian English

Левченко Наталія

Відкритий електронний архів – важливий чинник публікаційної активності науковців

Анотація: У статті обґрунтовується необхідність подальшого зміцнення ініціативи Відкритого доступу для збереження і забезпечення доступності до наукових публікацій, результатів досліджень. Характеризується активність закладів вищої освіти щодо збільшення представництва університетської науки в глобальному просторі наукових комунікацій.

Ключові слова: Відкритий доступ, відкритий електронний архів, репозиторій, публікаційна активність, академічна доброчесність.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Левченко Наталія Відкритий електронний архів – важливий чинник публікаційної активності науковців / Наталія Левченко // Бібліотечний вісник. - 2018. - № 5. - С. 3-7. doi: https://doi.org/10.15407/bv2018.05.003


Бібліографія:

  1. Growth of the Open DOAR Database – Ukraine [Electronic resourse] / The Directory of Open Access Repositories – Open DOAR. – University of Nottingham, UK, 2006-2014.
  2. Open DOAR Statistics. An overview of the data held in Open DOAR [Electronic resourse] / Jisc.
  3. Кудим К. А. Создание научных электронных библиотек с помощью системы DSpace / К. А. Кудим, Г. Ю. Проскудина, В. А. Резниченко. Проблеми програмування. 2007. № 3. С. 49–60.
  4. Рейтинги профілів Google Scholar по країні / Рейтинг веб-університетів : [сайт].
  5. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов та ін. Бібліотечний вісник. 2014. № 4. С. 8–1
  6. Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації : монографія / О. С. Чмир, Т. К. Кваша, Т. О. Ярошенко та ін. Київ : ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. 200 с.
  7. Главчев М. Академічна доброчесність у науковому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева. Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. 2018. № 1. С. 11–14.
  8. Про створення Національного репозитарію академічних текстів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р. Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.