Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник» заснований у 1993 році Національною академією наук України та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (НБУВ).
Перший номер журналу вийшов до 75-річчя НАН України та НБУВ. В опублікованому у ньому зверненні редакційної колегії до колег і читачів, зокрема, зазначено, що «Бібліотечний вісник», перший фаховий журнал бібліотечних працівників України, ставить собі за мету стати спадкоємцем «Бібліологічних вістей» 20–30-х років, бути трибуною бібліотекознавчої і книгознавчої думки.
Тематична спрямованість журналу дає уявлення про основні напрями та тенденції розвитку бібліотечної справи.
У журналі публікуються дослідження з бібліотекознавчої тематики (загальні проблеми бібліотекознавства; бібліотеки і суспільство; бібліотечні інформаційні технології; сучасна бібліотека в електронному середовищі, у системі соціальних комунікацій; наукова, науково-методична та міжнародна діяльність бібліотек і бібліотечних об’єднань; робота бібліотечних мереж України; проблеми вдосконалення каталогізації у наукових бібліотеках; бібліотечне та науково-інформаційне обслуговування; дослідження і збереження фондів; створення Державного реєстру національного культурного надбання; досвід формування бібліотечно-архівних колекцій; бібліотечна професія та освіта; бібліотечна термінологія; історія бібліотечної справи і бібліотек; питання читачезнавства; бібліотеки за рубежем; міжнародний книгообмін тощо).
У наукових публікаціях журналу висвітлюються також проблеми бібліографознавства; національної бібліографії; бібліографічна діяльність бібліотек; питання біобібліографії та біографістики.
Значна увага приділяється питанням книгознавства, історії книги, вивченню книжкової та рукописної спадщини, дослідженню фондів бібліотек, історії видавничої справи та ін.
Багато публікацій у «Бібліотечному віснику» є результатом досліджень питань, спільних для бібліотечних та фахівців суміжних галузей: дослідження фондів архівів і бібліотек, збереження фондів пам’яток культури, питання державної реєстрації документальних пам’яток (книжкової та архівної спадщини України), джерелознавчі студії тощо.
Видаються тематичні номери:
до 80-річчя НБУВ (1998. – № 5);
журнал, присвячений бібліотечно-інформаційній галузі Сполученого Королівства, підготовлений спільно з фахівцями Великої Британії (2001. – № 4);
«Бібліотечна справа Польщі: історія і сьогодення» (2006. – № 4);
«Роль бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України» (2006. – № 5);
«Національна бібліотека Узбекистану імені Алішера Навої: історія і сьогодення» (2010. – № 2);
«Систематизація документів в умовах адаптації до сучасних вимог організації інформації» (2012. – № 2);
«Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (2012. – № 5);
«Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: минуле – сучасне – майбутнє»( 2013. – № 3);
«Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013. – № 6).
У рубриці «Огляди. Рецензії» публікуються огляди та рецензії на видання з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівної справи, а також на словники, довідники, енциклопедії, монографії, підручники, бібліографічні та біобібліографічні видання.
Рубрика «Хроніка наукових подій» висвітлює наукові заходи бібліотек, надає інформацію про конференції, семінари, презентації, виставки тощо.
Серед авторів публікацій журналу – фахівці НБУВ, інших бібліотек та інформаційних центрів України та зарубіжних країн (США, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Польща, Чехія, країни – члени СНД), співробітники установ НАН України та інших країн, викладачі вищих навчальних закладів України, аспіранти.
«Бібліотечний вісник» в електронній версії здається на депозитарне зберігання у НБУВ (http://nbuv.gov.ua/j-tit/bv).