Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2011, Вип. 3)Ukrainian Russian English

2011
№ 3

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2011. - Вип. 3
Зміст:
 1. Татарчук Людмила. Лінгвістичне забезпечення формування єдиного інформаційного простору в мережі сільськогосподарських бібліотек. - C. 3-8.
 2. Якушко Борис. Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН. - C. 9-13.
 3. Ковальчук Галина. Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства. - C. 14-18.
 4. Лиханова Ірина. Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги". - C. 19-26.
 5. Малолєтова Ніла. Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії. - C. 27-32.
 6. Попик Володимир. Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації. - C. 33-41.
 7. Заболотна Наталія. Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини XIX ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках. - C. 42-51.
 8. Яременко Лідія. Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України. - C. 52-53.
 9. Ковальчук Галина. Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського. - C. 54-55.
 10. Бондарчук Анна. 125 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967) . - C. 56-57.
 11. Науменко Світлана., Дєгтярьова Катерина. Видатний вчений, лицар науки, патріот (до 130-річчя від дня народження академіка О. О. Богомольця). - C. 58-60.