Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Коваль Т. - Віртуальна бібліотечна виставкова діяльність у системі наукових комунікацій, Туровська Л. (2022)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2022, № 1)Ukrainian English

Коваль Т., Туровська Л.

Віртуальна бібліотечна виставкова діяльність у системі наукових комунікацій

Рубрика: Бібліотечні фонди і обслуговування читачів

Анотація: Об’єкт дослідження – бібліотека як інтегративний інформаційно-комунікаційний центр. Предмет дослідження – віртуальна бібліотечна виставкова діяльність. Мета дослідження – висвітлення особливостей віртуальної виставкової діяльності наукової бібліотеки та обґрунтування ефективності електронних бібліотечних виставок у системі наукових комунікацій. Реалізація мети зумовила узагальнення досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на прикладі одного з її провідних підрозділів – відділу комплексного бібліотечного обслуговування. Методологічна основа дослідження – системний, інформаційний, структурно-функціональний, порівняльний, історичний, термінологічний підходи, а також сукупність конкретно-наукових і спеціальних методів. Наукову новизну становить розширення уявлень щодо віртуальної виставкової діяльності наукової бібліотеки із залученням напрацювань не тільки в галузі бібліотекознавства, а також у сфері теорії соціальних комунікацій, соціології, статистики, соціальної психології, бібліотечного менеджменту; розроблення низки практичних підходів стосовно використання бібліотечних засобів наукових комунікацій у процесі задоволення потреб віддалених користувачів. Висновки. Поширюючи свою діяльність у віртуальному інформаційному просторі, бібліотека гарантуєоптимальне освоєння користувачами цього простору, залучає власні засоби наукових комунікацій до повсякденної практики, створює якнайліпші умови для необмеженого користування ними різних професійних категорій і груп. У такий спосіб бібліотека перетворюється на центр інтегративногоінформаційно-комунікаційного забезпечення наукового, навчального, виробничого, культурологічного, освітнього та інших суспільних процесів, а сукупність бібліотечних засобів наукових комунікацій – на ключовий вектор інноваційного розвитку. Перспективи. Отримані результати дослідження ініціюють розроблення стратегії наукової бібліотеки; побудову кардинально нових діалогових форм спілкування з користувачем (фізичним й віддаленим) у системі наукових комунікацій.

Ключові слова: бібліотечні засоби наукових комунікацій, віртуальна виставкова діяльність наукової бібліотеки, інтерактивний бібліотечний сервіс, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Коваль Т. Віртуальна бібліотечна виставкова діяльність у системі наукових комунікацій / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 54-63. doi: https://doi.org/10.15407/bv2022.01.054


Бібліографія:

 1. Бабій Л. Віртуальна книжкова виставка: нова форма інформаційних ресурсів бібліотеки.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 4. С. 272–276.
 2. Бондаренко В. Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2015. Вип. 41. С. 467–478.
 3. Горовий В. М. Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського. 2010. Вип. 26. С. 12–20.
 4. Долбенко Т. О. Місце бібліотек в системі інформаційних комунікацій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. С. 14.
 5. Дупляк Т., Ткаченко Д. Інтернет технології у виставковій діяльності. Маркетинг в Україні.2008. № 3. С. 26–29.
 6. Жалко Т. Й., Ляшук Н. В. Віртуальний бібліотечний простір як середовище соціокультурної комунікації (на прикладі бібліотек м. Луцька). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 2. С. 14–21.
 7. Коваль Т. М., Смоляр І. Е., Туровська Л. О. Популяризація електронних книжкових виставоку соціальних мережах (на прикладі універсального підсобного фонду ВКБО НБУВ). Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2015. Вип. 42. С. 61–80.
 8. Кудря Л. М. Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів. Бібліотечна планета. 2009. № 1. С. 37–39.
 9. Постельжук О. М. Електронні виставки наукових бібліотек. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. С. 218–221.
 10. Ржеуський А. В. Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Нац. б-ка Україниім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 23 с.
 11. Солонська Н. Г. Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2012.Вип. 34. С. 150–155.
 12. Ткачук Л. Віртуальна виставка: нова послуга бібліотеки. Вісник Книжкової палати. 2007.№ 6. С. 36–38.
 13. Туровська Л. О. Електронна вітрина нових надходжень до фонду НБУВ в системі дистанційного бібліотечного обслуговування. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. 2021. № 3. С. 15–17.
 14. Туровська Л. О., Смоляр І. Е. Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 44. С. 44–53.
 15. Туровська Л. О., Яковенко О. Г. Популяризація електронних книжкових виставок у системі бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). Бібліотечний вісник. 2021. № 3. С. 39–49.
 16. Chen Ching-chih. How TULIP is implemented at MIT: additional comments from the journaleditor. Microcomputers for Information Management. 1994. Vol. 12. № 1–2. P. 113–120.