Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Галицька С. - Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто (2021)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2021, № 3)Ukrainian English

Галицька С.

Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто

Рубрика: Зарубіжний бібліотечний досвід

Анотація: Актуальність заявленої теми зумовлена необхідністю постійної оптимізації інформаційно-бібліотечного обслуговування з питань національної тематики, що вимагає вивчення досвідубібліотек світу із застосування нових методів раціональної організації інформаційних ресурсів іпредставлення їх на вебсайтах. Мета роботи – на прикладі бібліотеки Університету Торонто роз-крити досвід наукових бібліотек Канади з організації джерельної бази для дослідження україноз-навчої проблематики. Виклад основного матеріалу. У статті розглядається формування колекційбібліотеки Університету Торонто, які утворюють комплексну джерельну базу для вивчення ук-раїнознавчих дисциплін. Охарактеризовано колекції та бази даних, які містять інформаційні ресур-си з української культури та історії, у т. ч. унікальні документи. З’ясовано, що надання доступу добаз даних різної тематичної спрямованості допомогає користувачу обмежити пошук певною галуз-зю і отримати релевантний результат пошуку, а використання спеціальних тематичних колекцій табаз даних значно підвищує ефективність роботи науковців. Доведено, що бібліотека УніверситетуТоронто відіграє важливу роль у збереженні української історико-культурної спадщини, розпов-сюдженні знань про Україну. Наголошується на актуальності міжбібліотечної співпраці. У виснов-ках констатується, що досвід бібліотеки Університету Торонто з раціональної організації онлайно-вих ресурсів і надання засобів навігації та пошуку інформаційних джерел є корисним для розвит-ку, удосконалення, модернізації інформаційно-пошукових систем наукових бібліотек України.

Ключові слова: українознавство, українська історично-документальна спадщина Універ-ситету Торонто, бази даних, тематичні колекції університетської бібліотеки, тематичний пошук.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Галицька С. Формування джерельної бази українознавства: досвід бібліотеки Університету Торонто / С. Галицька // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 3. - С. 78-89. doi: https://doi.org/10.15407/bv2021.03.078


Бібліографія:

 1. Семантичні технології у науковій бібліотеці: монографія. Власова Т. Ю. та ін.; відповід.ред.: К. В. Лобузіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ,2019. 312 с.
 2. Данило Гузар-Струк. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Данило_Гузар-Струк.
 3. Заворотна Н. Розвиток україністики в університеті Торонто та в наукових бібліотекахуніверситету за останнє десятиріччя. Наукові записки. Історичні науки. НаціональнийУніверситет «Острозька академія». Острог, 2008. Вип. 11. С. 160–170.
 4. Заячук Ю. Українознавча освіта в канадських університетах: сучасний стан і перспективи.Наукові записки. Історичні науки. Національний Університет «Острозька академія». Острог,2008. Вип. 11. С. 505–514.
 5. Лобузин И. В. Технология обеспечения жизненного цикла цифровых ресурсов научнойбиблиотеки. Научные и технические библиотеки. 2015. № 9. С. 3–10. URL: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2015/9/
 6. Лобузін І. В., Перенесієнко І. П. Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організаціята технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського. Рукописна та книжкова спадщина України. 2020. Вип. 25.С. 324–336. URL: http://rksu.nbuv.gov.ua/doc/rks_2020_25_23
 7. Лобузіна К. В., Галицька С. В. Тематичний пошук в електронних каталогах національнихбібліотек. Бібліотечний вісник. 2019. № 1. С. 12–18.
 8. Максим Тарнавський. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Максим_Тарнавський
 9. Перенесієнко І. П. Організація тематичного доступу до електронних колекцій. Київ, 2018. 21 с.
 10. Українці у Канаді. Посольство України в Канаді. URL: https://canada.mfa.gov.ua/posolstvo/118-ukrajinci-u-kanadi
 11. Electronic Library of Ukrainian Literature. About the library. URL: http://sites.utoronto.ca/elul/about-eng.html
 12. Map and Data Library – University of Toronto. URL: https://mdl.library.utoronto.ca/
 13. Search the Library Catalogue | University of Toronto Libraries. URL: http://search.library.utoronto.ca/index.
 14. UTSC Library – Research guides – University of Toronto. URL: https://guides.library.utoronto.ca/