Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Костенко Леонід - Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії, Симоненко Тетяна, Жабін Олександр (2018)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2018, № 4)Ukrainian English

Костенко Леонід, Симоненко Тетяна, Жабін Олександр

Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії

Анотація: Розглянуто особливості становлення цифрової гуманітаристики в світі. Висвітлено вплив інформатизації на процеси бібліографування та реферування, формування репозиторіїв і проведення наукометричних досліджень. Обґрунтовано потребу реферування української наукової екстеріорики. Окреслено напрями розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці, до яких віднесено формування баз первинних наукових даних, виділення з інформаційних масивів нових знань.

Ключові слова: глобальна бібліометрика, цифрова гуманітаристика, цифрові технології, бібліометричні платформи, первинні наукові дані, виділення знань.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Костенко Леонід Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Леонід Костенко, Тетяна Симоненко, Олександр Жабін // Бібліотечний вісник. - 2018. - № 4. - С. 3-9. doi: https://doi.org/10.15407/bv2018.04.003


Бібліографія:

 1. Бібліотечний проект Google.
 2. Костенко Л., Жабін О., Кузнецов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система. Бібл. вісник. 2014. № 4. С. 8–12.
 3. Віртуальна лексикографічна лабораторія «Словник української мови».
 4. Пятецкий-Шапиро Г. Data Mining и перегрузка информацией. Анализ данных и процессов. СПб : БХВ-Петербург, 2009. 512 с.
 5. Жабін О. І. Web-сервер Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 14–17 жовтня 1997 р.). К., 1997. С. 76–77
 6. Копанєва В. О. Бібліотека цифрової науки. Вісн. Національної академії наук України. 2018. № 4. С. 76–85. doi: https://doi.org/10.15407/visn2018.04.076
 7. Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету. К., 2009. 198 с.
 8. Костенко Л., Соловяненко Д. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива. Бібл. вісник. 2009. № 6. С. 29–32.
 9. Костенко Л. Закономірності соціальних комунікацій. Вісн. Кн. палати. 2017. № 11. С. 12–15.
 10. Костенко Л. И. Формирование компьютерного библиотечного центра в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского. Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 3-я Междунар. конф. «Крым-96»: материалы конф. М., 1996. Т. 1. С. 222–225.
 11. Костенко Л. Й., Жабін О. І., Копанєва Є. О., Симоненко Є. О. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження. К., 2014. 239 с.
 12. Наукова періодика України.
 13. Павлуша І. А. Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції. Бібл. вісник. 1999. № 4. С. 13–24
 14. Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель. Вісн. Кн. палати. 2016. № 6. С. 12–14
 15. Симоненко Т. Проект «відкритого доступу» – портал «Наукова періодика України». Бібл. вісник. 2009. № 1. С. 3–6.
 16. Соловяненко Д. В., Симоненко Т. В. Нова технологічна платформа для проекту «Наукова періодика України». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2012. № 1. С. 34–40.
 17. Сорока М. Б. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення). Бібл. вісник. 1999. № 3. С. 5–7.
 18. Український мовно-інформаційний фонд НАН України.
 19. Цифровые гуманитарные науки : хрестоматия / под ред. М. Террас, Д. Найхан, Э. Ванхутта, И. Кижнер; пер. с англ. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. 352 с.
 20. Шерепа Т. А. Система галузевих серій електронних видань: основні концептуальні положення. Бібл. вісник. 2004. № 1. С. 26–29.
 21. Широков В. Язык. Информация. Система: Трансдисциплинарность в лингвистике. Рига : Palmarium Academic Publishing, 2017. 280 с.
 22. Юревич М. А., Цапенко И. П. Перспективы применения альтметрики в социогуманитарных науках.
 23. Яковлєва Ю. В. Сканований каталог дисертацій на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вісн. Кн. палати. 2011. № 9. С. 25–27.
 24. Budapest Open Access Initiative.
 25. Digital Humanities: гуманитарные науки в цифровую эпоху / под ред. Г. В. Можаевой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 120 с.
 26. Hotho A., Nurnberger A., Paaz G. A. Brief Survey of Text Mining. Ldv Forum. 2005. Vol. 20. P. 19–62.
 27. Manifesto for the Digital Humanities.
 28. Project Gutenberg.
 29. Registry of Open Access Repositories.
 30. World Digital Library.