Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Яковенко О. - І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина, Вискірко О. (2015)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, № 3)Ukrainian English

Яковенко О., Вискірко О.

І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина

Анотація: У статті висвітлено життя і діяльність видатного українського вченого в галузі медицини, педагогіки, психології Івана Олексійовича Сікорського (1842–1919). Проаналізовано структуру та документний склад його колекційного зібрання, яке зберігається у відділі наукової організації та обслуговування основним фондом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, І. О. Сікорський, колекційне зібрання.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Яковенко О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. - С. 43-50. - Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2015_3_9


Бібліографія:

 1. Вишневський О. Орієнтири національного виховання / О. Вишневський // Рідна школа. – 1994. – № 5. – С. 42–46.
 2. Губко О. Т. Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса. – К. : Світогляд, 2009. – 115 с.
 3. Гуревич С. А. Развитие основных направлений отечественной психиатрии конца ХІХ века (по материалам первых русских психиатрических журналов) : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.00.18 – психиатрия). – М. : Минздрав СССР, Всесоюзный НИИ общей и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, 1983. – 16 с.
 4. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX – перша третина ХХ ст.) – К. : ІЗМН, 1998. – 328 с.
 5. Золотоверх В. В. До питання становлення й розвитку системи дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами / В. В. Золотоверх // Діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в системі корекційного навчання і виховання. – К. : Віпол, 1997. – С. 210–211.
 6. Іван Олексійович Сікорський : біографія. – Режим доступу : www.people.su/ua/100339. – Назва з екрана.
 7. Менжулин В. И. Другой Сикорский: неудобные страницы истории психиатрии. – К. : Сфера, 2004. – 490 с.
 8. Морозов В. Г., Лунц Д. Р., Фелинская Н. Й. Основные этапы развития отечественной судебной психиатрии. – М. : Медицина, 1976. – 335 с.
 9. Сазоненко Г. С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею). – К. : Гнозис, 2004. – 684 с.
 10. Селюков А. Г. Становление психолого-педагогического изучения умственно отсталых детей в контексте развития педагогической антропологии в конце XIX – начале XX веков / А. Г. Селюков // Проблемы современного общества в исследованиях молодых учёных : сб. науч. трудов аспирантов. – М. : Московский открытый социальный институт, 2007. – № 9. – С. 96–103.
 11. Сикорский Иван Алексеевич. – Режим доступа : http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/sikorski_ia.html. – Название с экрана.
 12. Сікорський Іван Олексійович – психіатр, професор душевних і нервових захворювань при Київському Університеті Св. Володимира. До всенародного Дня здоров’я. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/node/1187. – Назва з екрана.
 13. Систематический каталог частной библиотеки, принадлежащей профессору Университета Св. Владимира Ивану Алексеевичу Сикорскому. – К., 1895. – 424 с.
 14. Слободянюк Т. Б. Становлення ідей дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок XX ст) / Т. Б. Слободянюк // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – К. : НПУ, 1998. – Вип. 1. – С. 63–71.
 15. Таровська О. Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті. – Режим доступу : http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=165. – Назва з екрана.
 16. Тимофеев Д. С. Психологические воззрения И. А. Сикорского : автореф. дис. ... канд. психолог. наук. – М., 1995. – 16 с.
 17. Юнг К.-Г. Тэвистокские лекции: Аналитическая психология: ее теория и практика / пер. с англ. и предисл. В. И. Менжулина. – К. : Синто, 1995. – VII, 326 с.