ISSN 1029-7200

Видання індексується науковими базами даних:

Google Scholar

Наукова періодика України

Україніка наукова Україніка наукова