Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2016, Вип. 4)Ukrainian Russian English

2016
№ 4

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2016. - Вип. 4
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації. - C. 3-8.
 4. Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі. - C. 8-12.
 5. Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках. - C. 13-15.
 6. Малиновський О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами. - C. 16-20.
 7. Веретеннікова Н. Інформаційно-бібліотечне забезпечення проведення наукових досліджень віртуальними колективами. - C. 21-24.
 8. Рудий Г. Київська газетна періодика за денікінського окупаційного режиму. - C. 25-31.
 9. Міщук С., Приймак І. Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису "Волынские губернские ведомости"). - C. 32-36.
 10. Ковпак В. Бібліотечний ресурс як інформаційно-акумуляційний сегмент медійного дискурсу української еміграції. - C. 37-42.
 11. Кізян О. Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани (Рец. на книгу: Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861–2013 рр. / уклад. і вступ. ст. О. М. Куцевол ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : Балюк І. П., 2014. – 348 с.). - C. 43-44.
 12. Щорічний семінар Європейської групи RDA. - C. 45-52.