Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2015, Вип. 5)Ukrainian Russian English

2015
№ 5

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2015. - Вип. 5
Зміст:
 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору. - C. 3-9.
 4. Бруй О. Збалансована система показників – дієвий інструмент стратегічного управління бібліотекою (За матеріалами зарубіжних публікацій). - C. 10-15.
 5. Кропочева Н. Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського. - C. 16-21.
 6. Гранчак Т. Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек. - C. 22-27.
 7. Хренова Г., Чикун О. Публикационная активность исследователей Беларуси и ее оценка с использованием библиометрических показателей. - C. 28-31.
 8. Карпенко О. Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги. - C. 32-33.
 9. Зайченко Н., Ейсмонт Ю., Сандул О. Український реферативний журнал "Джерело": 20 років служіння науці. - C. 34-38.
 10. Міжнародний діалог бібліотекарів. - C. 39-41.
 11. Бібліотека і бібліотекознавець (Пам’яті Михайла Семеновича Слободяника). - C. 42-44.