Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2010, Вип. 1)Ukrainian Russian English

2010
№ 1

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2010. - Вип. 1
Зміст:
 1. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського). - C. 3-9.
 2. Артамонова Н. Створення нових консолідованих електронних інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації (з досвіду медичної галузі). - C. 10-13.
 3. Станкевич О. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотечного веб-сегмента Інтернету. - C. 14-21.
 4. Василенко О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина XIX – початок XX ст.). - C. 22-31.
 5. Промська О. Перші кроки української метабібліографії. - C. 32-36.
 6. Шатрова М. Випуск ретроспективних бібліографічних видань з образотворчого мистецтва в Україні (1996–2005 рр.) / Марина. Шатрова. - C. 37-43.
 7. Дем’янюк Л. Внесок IRANDOC у розвиток бібліотечної справи в Ірані. - C. 44-48.
 8. Березкина Н. Информационное обеспечение науки Беларуси: от рукописей к электронной библиотеке. - C. 49-52.
 9. Добко Т. Бібліографічне видання з питань реформування освіти у незалежній Україні. - C. 53-54.
 10. Коцур А. Осередок сільськогосподарської дослідної справи в Україні. - C. 54-55.
 11. Ковальчук Г. Презентація електронного видання "Книжное собрание рода Хрептовичей". - C. 56-58.
 12. М. С. Слободянику – 60. - C. 59-60 .