Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2009, Вип. 6)Ukrainian Russian English

2009
№ 6

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2009. - Вип. 6
Зміст:
 1. Здановська В. Пленарне засідання конференції. - C. 3-6.
 2. Каліберда Н., Бровкін А. Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: традиції і інновації. - C. 7-10.
 3. Чекмарьов А., Жабін О. Інтернет-технології та управління знаннями в бібліотечних комплексах і мережах. - C. 11-15.
 4. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань. - C. 15-19.
 5. Любовець Н., Попик В. Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі. - C. 19-21.
 6. Дубровіна Л., Мяскова Т. Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань. - C. 22-25.
 7. Муха Л., Затока Л. Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування. - C. 25-29 .
 8. Костенко Л., Соловяненко Д. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива. - C. 29-32.
 9. Горовий Валерій. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності. - C. 34-39.
 10. Каленов Николай., Савин Геннадий., Сотников Александр., Глушановский Алексей., Кириллов Сергей. Электронная библиотека "Научное наследие России". - C. 40-42.
 11. Юхименко Юлія. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти – важливий чинник його розвитку. - C. 43-47.
 12. Новальська Тетяна. Ґрунтовне монографічне дослідження у галузі історії кодикографії, бібліографії рукописних книг та стародруків. - C. 48-49.
 13. Яценко Олег. Нове видання з дослідження літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка. - C. 49-51.
 14. Приліпко Тетяна. 40 років бібліографічному покажчику "Історія України". - C. 52-54.
 15. Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2009 рік. - C. 55-56.