Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2008, Вип. 6)Ukrainian Russian English

2008
№ 6

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2008. - Вип. 6
Зміст:
 1. Здановська В. Пленарне засідання конференції. - C. 3-5.
 2. Каліберда Н., Бровкін А. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку. - C. 6-11.
 3. Чекмарьов А., Соловяненко Д. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці. - C. 12-14.
 4. Гранчак Т. Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки. - C. 15-19.
 5. Любовець Н., Попик В. Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство. - C. 19-21.
 6. Муха Л., Міцан Т. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі . - C. 21-25.
 7. Костенко Л., Жабін О. Електронне середовище наукової бібліотеки. - C. 25-27.
 8. Рекомендації міжнародної наукової конференції "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів". - C. 28.
 9. Свобода Алла. Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності. - C. 29-33.
 10. Воскобойнікова-Гузєва Олена. Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі. - C. 33-36.
 11. Паус Ирина. Трансформация системы "читатель – библиотека" в информационную эпоху. - C. 37-40.
 12. Силков Сергей. Имплементация менеджмента знаний в библиотечно-информационную сферу. - C. 41-46.
 13. Медведєва Валентина. Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності. - C. 46-50.
 14. Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2008 рік. - C. 51-52.