Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2007, Вип. 6)Ukrainian Russian English

2007
№ 6

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2007. - Вип. 6
Зміст:
 1. Клименко Еріка. Принципи організації каталогу музичної крюкової рукописної книги. - C. 3-10.
 2. Лось Валентина. Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини XIX ст.: класифікація та інформаційні можливості. - C. 11-16.
 3. Корнієнко В. Проблеми створення інтранет/екстранет-ресурсів у наукових бібліотеках. - C. 17-19.
 4. Каліберда Н., Бровкін А. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища. - C. 20-23.
 5. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки. - C. 23-27.
 6. Іваннікова М., Ковальчук Г. Книжкові пам’ятки: електронні інформаційні масиви. - C. 28-30.
 7. Яременко Л., Міцан Т. Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини. - C. 30-32.
 8. Попик В., Любовець Н. Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку. - C. 32-34.
 9. Воскобойнікова-Гузєва О., Петрова Л., Масловська С. Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів. - C. 35-38.
 10. Муха Л., Добрусіна С., Затока Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи. - C. 39-41.
 11. Кулаковська Т., Солоіденко Г. Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек. - C. 42-46.
 12. Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках". - C. 47.
 13. Литвин Володимир. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек. - C. 48-53.
 14. Самохіна Наталія. Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону. - C. 54-57.
 15. Кулешов Сергій. Критика, критика... або деякі зауваги до рецензії М. Васильченка. - C. 58-62.
 16. Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2007 р.. - C. 63-64.