Бібліотечний вісник | НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2007, Вип. 1)Ukrainian Russian English

2007
№ 1

Бібліотечний вісник
: наук.-теорет. та практ. журн..- Київ. - 2007. - Вип. 1
Зміст:
  1. Супронюк Оксана. Зарубіжна україніка в НБУВ: перспективи вивчення. - C. 3-5.
  2. Соловяненко Денис. Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України. - C. 6-19.
  3. Муха Людмила., Затока Любов. Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів. - C. 20-25.
  4. Вергунов Віктор. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек. - C. 25-31.
  5. Кунанець Наталія. Організаційно-управлінська документація бібліотеки Народного Дому. - C. 32-35.
  6. Вовченко Вікторія. Архівна спадщина і бібліотека Миколи Васильовича Левитського (1859-1936) як джерело з історії українського просвітницького руху кінця XIX — 20-х років XX ст.. - C. 36-41.
  7. Калмикова Марина. Книжкове зібрання Романа Івановича Гельвіга у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. - C. 42-45.
  8. Григорюк І. Сільське господарство України: новий історико-науковий погляд. - C. 46-47.