Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Дуднік О. - Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання (2020)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2020, № 1)Ukrainian English

Дуднік О.

Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання

Анотація: У статті висвітлюється історія виходу в світ бібліографічних посібників, присвячених Соборності українських земель та відзначенню Дня Соборності України. З'ясовано внутрішні і зовнішні чинники, що сприяли підготовці бібліографічних видань з цієї теми в незалежній Україні. Проаналізовано структуру та проблеми змістового наповнення бібліографічних посібників з означеної проблематики з урахуванням процесу декомунізації та створення соборної української бібліографії.

Ключові слова: Соборність України, Акт Злуки УНР і ЗУНР, декомунізація, соборна українська бібліографія, бібліографічні посібники.Цитованість авторів публікації:
 • Дуднік О. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна, dudn70@ukr.net)

Бібліографічний опис для цитування:
Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання / О. Дуднік // Бібліотечний вісник. - 2020. - № 1. - С. 23-32. doi: https://doi.org/10.15407/bv2020.01.023


Бібліографія:

 1. «Акт Злуки УНР і ЗУНР та втілення ідеалу Соборної України» [До 100-річчя з дня проголошення Акту возз'єднання УНР та ЗУНР] : метод. поради / Упр. культури й туризму харків. облдержадмін. ОКЗ, Харків. обл. б-ка для дітей ; уклад. : Д. А. Бродяк ; ред. : С. М. Загревська. Харків, 2019. 36 с.
 2. Акт Злуки 1919. Єднання заради Незалежності : вебліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : Ю. Кузьмін. Івано-Франківськ, 2019. 16 с.
 3. Бойко М. Бібліографія української бібліографії періоду державности і діаспори 1917–1980 / Volhynian bibliographic center. Bloomington, Indiana, 1989. 166 с.
 4. Буковинському вічу – 100 років (1918–2018) : бібліогр. покажч. / автори-уклад. : І. Рудько, О. Гаврилюк ; Держ. архів. Чернів. обл., Чернів. обл. універ. наук. б-ка ім. М. Івасюка. Чернівці : Букрек, 2018. 128 с.
 5. Витоки української державності на теренах Чернівецької області : (до 95-ї річниці Буковинського віча) : метод.-бібліогр. матеріали / Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка ; підгот. Л. Нікула ; ред. І. Рудько. Чернівці, 2013. 16 с.
 6. Всенародні Збори угорських русинів 1919 року: бібліогр. список / Нац. іст. б-ка України. Київ, 2019.
 7. В Україні відзначають День Гідності і Свободи. Радіо Свобода. 2018. 21 листопада.
 8. Гідність і мужність Закарпаття : до 95-річчя проголошення Гуцульської Республіки : [бібліогр. список] / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка. Ужгород, 2014.
 9. День Соборності : від мрії до дійсності: бібліогр. список джерел до 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської народної республіки 21 січня 1919 року / Міськ. спец. молод. б-ка ; уклад. : Н. І. Фоміна, Т. І. Мілашенко. Київ, 2019. 14 с.
 10. Західна Україна: боротьба за соборність : До 85-их роковин проголошення ЗУНР : метод.-бібліогр. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2004. 107 с.
 11. Маланчук В. Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР). Радянська енциклопедія історії України. Т. 2. / Акад. наук. Укр. радян. соц. республіки ; редкол. : А. Д. Скаба (відп. ред.) та ін. Київ, 1970. 580 c.
 12. Соборна Україна: від ідеї до сьогодення / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2019.
 13. Соборність України (100 років Акту Злуки) / Нац. іст. б-ка України ; уклад. : А. І. Новицька, Л. П. Вовк ; бібліогр. ред. : Г. В. Єфименко. Київ, 2019.
 14. Соборність України : минуле, сучасне, майбутнє : (до 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР) : бібліогр. покажч. / уклад. О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала ; Запоріз. нац. ун-т, Наукова бібліотека. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 50 с.
 15. «Супроти спільної біди, завжди тримаймося за руки» (до Дня Соборності України) : бібліогр. список ст. / Ізяслав. центр. р-на б-ка, метод.-бібліогр. відділ ; уклад. : Т. Гайдашук. Ізяслав, 2017. 4 с.
 16. Ципко К. Г. Боротьба трудящих Буковини за возз'єднання з Радянською Україною. Станіслав, 1961. 63 c.
 17. Ципко К. Г. Піднесення революційного руху на Буковині в 1917–1919 рр. під впливом Великої Жовтневої Соціалістичної революції. 40 років Великої Жовтневої Соціалістичної революції : зб. наук. пр. іст. ф-ту. Чернівці, 1957. С. 3–24.
 18. Україна – Соборна держава : бібліогр. список літ. / Закарпат. обл. б-ка для дітей та юнацтва. Ужгород, 2016. 9 с.
 19. Українська соборність: ідея, практика, проблеми (до 85-річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР) : бібліогр. покажч. / уклад. В. О. Герасимова, Н. М. Чала. Запоріжжя : ЗДУ, 2004. 25 с.