Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Осталецька О. - Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ, Шовкопляс Т., Герус А. (2015)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2015, № 2)Ukrainian English

Осталецька О., Шовкопляс Т., Герус А.

Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ

Анотація: У статті аналізуються карти Києва, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ, розглядаються особливості формування цифрової колекції карт даної території. Представлені зразки картографічних документів із електронної колекції планів міста.

Ключові слова: фонди сектора картографічних видань НБУВ, електронні картографічні ресурси, цифрова колекція планів Києва.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Осталецька О. Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ / О. Осталецька, Т. Шовкопляс, А. Герус // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 2. - С. 19-22. - Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2015_2_6


Бібліографія:

 1. Алферова Г. Киев во второй половине XVII века: ист.-архитектур. очерк / Г. Алферова, В. Харламов. – К. : Наук. думка, 1982. – 160 с.
 2. Голубев С. Т. О древнейшем плане города Киева 1638 года / С. Т. Голубев // Издание Киевской Комиссии для разбора древних актов. – 1893.
 3. Красовский И. Рукописный план Киева 1695 г. / И. Красовский, Л. Пономаренко // Геодезия и картография. – 1980. – №5. – С. 56–58.
 4. Лобузіна К. Формування електронних інформаційних ресурсів картографічного фонду НБУВ / К. Лобузіна, А. Герус // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 79–90.
 5. Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII–ХІХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Т. Ю. Люта; Укр. НДІ архів. справи та документознав. – К., 2003. – 16 с.
 6. Осталецька О. Фонди сектора картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ / О. Осталецька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2014. – Вип. 40. – С. 210–217.
 7. Пономаренко Л. Історичне планування Києва / Л. Пономаренко // А. С. С. Земля. – 1998. – № 1. – С. 14–21.
 8. Пономаренко Л. Плани м. Києва кінця XVIII – початку ХІХ ст. / Л. Пономаренко // Український історико-географічний збірник. – К. : Наук. думка, 1971. – Вип. 1. – С. 237–243.
 9. НБУВ. Сектор картографічних видань, інв. № 18929.
 10. Там само, інв. № 22284.
 11. Там само, інв. № 18928.
 12. Там само, інв. № 22285.
 13. Там само, шифр А 597.
 14. Там само, інв. № 16390.
 15. Там само, інв. № 16476.
 16. Там само, інв. № 14525.
 17. Там само, шифр А 121.
 18. Там само, інв. № 13315.
 19. Там само, інв. № 17082.
 20. Там само, інв. № 17408.