Бібліотечний вісник | bv.nbuv.gov.ua
Осталецька О. - Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст. (2013)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2013, № 4)Ukrainian English

Осталецька О.

Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст.

Анотація: У статті розглядаються особливості укладання бібліографічного опису картографічних стародруків у процесі створення тематичної БД стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст. у програмі ІРБІС-64. Розкрито набір областей та елементів бібліографічного опису, послідовність їх розташування, наповнення та способи подання.

Ключові слова: електронні картографічні ресурси, тематична БД стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст., бібліографічний опис картографічних стародруків.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Осталецька О. Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст. / О. Осталецька // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 4. - С. 32-34. - Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2013_4_7


Бібліографія:

  1. Інструкція з опису стародрукованих картографічних видань Львівського національного університету ім. І. Франка. – 6 арк. – (На правах рукопису).
  2. Лобузіна К. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2012. – Випуск 7. – С. 254–260.
  3. Правила составления библиографического описания старопечатных картографических произведений XVI–XVIII вв. : метод. рекомендации / сост. : А. С. Захарова и др. ; под ред. А. С. Захаровой – М., 1994. – 170 с.
  4. Правила составления библиографического описания / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. – М., 1986. – Ч. 3. : Картографические произведения. – 1990. – 278 с.